Privatlivspolitik


Baggrund

Alle virksomheder, der behandler persondata, skal have en beskrivelse (politik) for, hvordan man behandler disse data, jf. Persondataforordningen – EU´s General Data Protection Regulation (GDPR) og databeskyttelsesloven.

Denne privatlivspolitik beskriver, hvordan Aét AutoFinans A/S (”Aét AutoFinans”) behandler persondata, når Aét AutoFinans optræder som dataansvarlig.

Indsamling af data

Indsamlingen af data kan ske enten direkte mellem kunde og Aét AutoFinans eller via autoforhandler/camping-forhandler – der videresender indhentede oplysninger til Aét AutoFinans.

På baggrund af indhentede oplysninger, henter vi (hvis nødvendigt) yderligere oplysninger via cpr-registret, cvr-registret, virk.dk og sanktionsregistre fra EU eller lignende. Ved kreditvurderingen indhenter vi ligeledes oplysninger fra kreditoplysningsbureauer.

Formål med behandling af persondata

I Aét AutoFinans indhenter og anvender vi oplysninger om dig til brug for bl.a.

  1. kreditvurdering
  2. kunderådgivning
  3. aftaleindgåelse
  4. kundeadministration
  5. betalinger
  6. generel opfyldelse af forpligtelser i henhold til gældende lovgivning
  7. markedsføring

Kategorier af personoplysninger

Oplysningerne kan inddeles således:

Identifikationsoplysninger

Navn, cpr.nr./cvr.nr. og adresser (skal dokumenteres med kopi af kørekort, sundhedskort, pas eller tilsvarende) – ved erhvervskunder, skal vi indhente oplysninger om kontrollerende ejerkreds, ledelsen og tegningsregler samt oplysninger om virksomhedens reelle ejere.

Kontaktoplysninger

Udover navn og den fysiske adresse skal vi have oplysninger om telefonnr. og mailadresse.

Vores korrespondance med dig vil kunne ske med post, telefonisk eller elektronisk (f.eks. mail og sms)

Finansielle oplysninger

I henhold til lovgivningen skal vi have visse finansielle oplysninger. Vi bruger oplysninger om indkomstforhold, herunder brutto- og nettoløn, rådighedsbeløb samt oplysninger om husstanden (f.eks. antal personer i husstanden – fordelt på voksne/børn). I visse situationer kræver vi dokumentation i form af årsopgørelse og lønsedler.

 

Retsgrundlaget for behandling af dine oplysninger

Vi behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med denne privatlivspolitik, fordi det er nødvendigt for:

  1. at indgå eller opfylde en kontrakt indgået med dig, herunder for at levere de varer og den service, som du har bedt om samt håndtere dine betalinger og forespørgsler (GDPR artikel 6, stk. 1, litra b)
  2. at overholde vores retlige forpligtelser, herunder i forbindelse med regnskabsaflæggelse og bogføring (GDPR artikel 6, stk. 1, litra c)
  3. at forfølge vores legitime interesse i at besvare din henvendelse (GDPR artikel 6, stk. 1, litra f)

 

Opbevaring af oplysninger

Vi opbevarer dine oplysninger efter dit kundeforhold er ophørt (alle dine købe- og leasingkontrakter er fuldt indfriet). Der er lovgivningsmæssige krav herom, bl.a. i hvidvaskloven, skattelovgivning, bogførings-loven mv. Vi opbevarer dine oplysninger, resten af det år kundeforholdet ophører og efterfølgende 5 kalenderår.

Såfremt der lovgivningsmæssigt er krav (eller kommer krav) om længere opbevaring vil vi efterleve dette.

Såfremt der på baggrund af ansøgning om kundeforhold gives afslag og der således ikke etableres et kundeforhold slettes de indhentede oplysninger senest 6 måneder efter ansøgningstidspunkt.

Opbevaring af oplysningerne kan ske elektronisk og/eller fysisk.

 

Videregivelse af oplysninger

Vi videregiver oplysninger om dig til offentlige myndigheder, idet omfang vi er forpligtet hertil i henhold til gældende lovgivning.

 

Markedsføring

Vi kan kontakte dig med henblik på oplysninger om og/eller salg af vores produkter. Markedsføring kan endvidere ske fra vores koncernforbundne selskaber.

 

Dine rettigheder

Du kan få indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler og har registreret om dig og få oplyst hvilke offentlige instanser der eventuelt modtager oplysninger om dig.

Du kan få oplysningerne udleveret i et struktureret og maskinlæsbart format (det vil sige i et format, der muliggør brugen af oplysningerne elektronisk i anden sammenhæng).

Du kan gøre indsigelse mod en ellers lovlig behandling, samt anmode om at vi begrænser vores behandling (hvorvidt indsigelsen eller anmodningen skal efterkommes, er dog en konkret vurdering).

Hvis oplysninger vi har registreret er forkerte eller ufuldstændige, har du ret til at få rettet oplysningerne eller slettet disse. Sletning af oplysninger kan dog ikke ske, hvis de er betinget af gældende lovgivning.

Du kan indgive en klage til Datatilsynet (www.datatilsynet.dk).

 

Kontaktoplysninger

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til denne privatlivspolitik, kan du kontakte os på:

Aét AutoFinans A/S
Brøndbytoften 7
2605 Brøndby
T: 36 32 00 00
aet@aetfinans.dk

 

Udgivet den 25. februar 2019